Pogoji Najema Vozila

Spoštovana Stranka,

SPICY CAMPERS je tržna znamka podjetja GREULA D.O.O., s sedežem in stalnim naslovom Črniče 70C, 5262 Črniče, SLOVENIJA. Podjetje daje v najem potovalna vozila ter upravlja in ureja spletno stran www.spicycampers.com. Naši pogoji najema so edini v veljavi in
obvezujoči za obe stranki, SPICY CAMPERS kot najemodajalec in VI kot Najemnik vozila. Prosimo, da si vzamete nekaj minut vašega časa in jih skrbno preberete.

SPICY CAMPERS ima pravico kadarkoli spremeniti obstoječe pogoje najema, brez predhodne najave. V primeru spremembe, obveljajo tisti pogoji, ki so bili v veljavi na dan vaše
rezervacije.

Splošni Pogoji Najema

Najemnik mora:

-Biti star najmanj 25 let.
-Biti lastnik veljavnega vozniškega dovoljenja za to kategorijo vozil najmanj 3 leta.
-Vozniško dovoljenje mora biti izdano v Slovenji, Evropi ali Mednarodno.
-Imeti položnico domače oskrbe (telefon, voda, elektrika, banka itd.) za potrditev stalnega ali začasnega prebivališča.
-imeti kreditno kartico veljavno najmanj 6 mesecev od datuma najema z imenom in priimkom Najemnika.
-Prinesti s seboj vso dokumentacijo ki je bila izdana ob rezervaciji.

Vsi dokumenti morajo biti originalni in veljavni; kopije dokumentov Spicy Campers ne sprejema. V tem primeru si Spicy Campers pridržuje pravico do preklica rezervacije, hkrati pa Najemnik ni upravičen do povračila stroškov rezervacije.

Vsak dodatni voznik se zaračuna po enotni ceni €5 na dan. V primeru izgube vozniškega dovoljenja Najemnika in če se Najemnik ni odločil za opcijo dodatnega voznika, Najemnik krije stroške prevoza vozila do sedeža Spicy Campers v Črničah.

Zato Najemna Pogodba zajema le Najemnika in vpisane dodatne voznike. Poleg tega, Najemnik sprejema odgovornost za vse nevpisane voznike.

Cena Najema

Cene najema potovalnih vozil so navedene v ceniku. Cena vključuje obvezno in kasko zavarovanje z 1% odbitno franšizo in Zeleno Karto v kateri so navedene vse Evropske države katere krije zavarovalna polica.

Cena najema vključuje tudi:

-V celoti opremljeno in pripravljeno potovalno vozilo z vsem kar potrebujete za kuhanje, prehranjevanje in spanje.
-Čisto posteljnino z oddejo in dvema blazinama, opremo za kampiranje (stoli za vse osebe in miza), ter 3 kg jeklenko propana.
-300 prevoženih kilometrov na dan (zatem €0,30/kilometer) za celotno obdobje najema. Če vam to ne zadostuje, lahko za doplačilo izberete neomejeno število prevoženih kilometrov.
-Slovensko Vinjeto ki je obvezna za uporabo hitrih cest in avtocest v državi.
-24/7 pomoč na cesti (Asistenca).

Cene se zaračunajo v Eurih, vključno z davki (DDV in drugi davki, ki veljajo po potrebi)

Rezervacija In Plačilo

Najemnik rezervacijo izvede na spletu preko naše spletne strani s tem da nam zagotovi svoje podatke in točen datum najema. Po preverbi razpoložljivosti, bo Spicy Campers poslal najemniku po e-pošti potrditev rezervacije in predračun za plačilo (40% skupnega zneska celotne cene najema vozila). S plačilom predračuna, se Najemnik strinja z našimi Pogoji Najema in najemna pogodba postane obvezujoča za obe stranke, Najemnika in Spicy Campers.  Ostanek plačila najemnine, vse dodatne opreme, paketa neomejene kilometrine in
ostale stroške Najemnik poravna 14 dni pred prevzemom vozila. V nasprotnem primeru se smatra, da je rezervacija odpovedana. Najemna Pogodba in račun služita tudi kot dokaz o potrjeni rezervaciji.

Sprejemljivi načini plačila so:

-PayPal

-Kreditna kartica                                                                                                                        -Bančno nakazilo
-Denar: samo (€) Euro

Obvezno je plačilo varnostnega pologa v višini €800, ki se poravna najkasneje ob prevzemu vozila. Plačilo varščine se opravi v gotovini ali s kreditno kartico. Polog zajema naslednje stroške:

-Plačilo 1% odbitne franšize ali izguba bonusa kasko zavarovanja v primeru prometne nesreče ali poškodbe vozila.
-Manjše zunanje in notranje poškodbe na vozilu.
-Manjkajoča oprema iz seznama inventarja vozila.
-Za škodo ki ni predmet kritja kasko zavarovanja.
-Potne stroške ki nastanejo pri prevozu nevoznega vozila do pooblaščenega serviserja.
-Plačila kazni zaradi kršenja prometnih predpisov Najemnika.

V primeru da je vozilo in oprema po izteku najema nepoškodovano in spisek opreme popoln, se varščina v celoti vrne Najemniku. Varščina se bo prenesla na transakcijski račun najemnika v roku 14-ih delovnih dni po izteku najema.

V primeru poškodovanega vozila in ko ni mogoče takoj oceniti škode, ima Spicy Campers 60 dni časa za rešitev in vračilo preostanka varnostnega pologa, oziroma od najemnika zahtevati doplačilo za nastale stroške popravila škode, ki presegajo vplačeni znesek varnostnega pologa.

Najemnik se strinja, da krije naslednje nepredviljive stroške:

-Ob vrnitvi vozila: znesek, ki ga Spicy Campers zahteva za preseženo število prevoženih kilometrov ali ostalih stroškov navedenih v Najemni Pogodbi, oziroma na naših spletnih straneh.
-Znesek kazni, glob, sodnih in zunajsodnih stroškov, ki izhajajo iz katere koli prometne kršitve, naj si bo to upravna, kazenska ali katere koli druge oblike  usmerjena proti vozilu, najemniku ali Spicy Campers, razen v primeru, da je krivda posledica napake Spicy Campers.
-V primeru da je vozilo zadržano, blokirano, zaprto, deponirano, zaseženo ali drugače imobilizirano zaradi krivde najemnika, krije vse nastale stroške najemnik, vključno s stroški nastalimi zaradi izpada dohodka v času imobiliziranega vozila.
-Nastale stroške v primeru tožbe (vključno odvetniških stroškov, četudi njihova intervencija ni obvezna) pri uveljavljanju zneskov, ki jih najemnik dolguje na podlagi te Najemne Pogodbe.
-Vso škodo, ki jo povzroči tretji osebi ali Spicy Campers, ko ta ni zajeta v zavarovalni polici vozila.
-Zamudne obresti zaradi zamude plačila katerega koli zneska navedenega v tej Najemni Pogodbi.

Odpoved Rezervacije

Najemnik ima pravico do odpovedi rezervacije v pisni obliki. V tem primeru ima Spicy Campers pravico do povračila stroškov odpovedi, katerih znesek je odvisen od časa predložitve najemnikove odpovedi. Znesek odpovedi najema je sestavljen iz pavšalnega
stroška odpovedi, ki je odvisen od dneva odpovedi ter znaša:

-Več kot 6 tednov pred prvim dnevom najema--vsi stroški bodo v celoti povrnjeni.
-Manj kot šest tednov pred prvim dnevom najema: 40% vrednosti najema.
-Manj kot dva tedna pred prihodom:100% vrednosti najema

Če najemnik na lastno zahtevo prekine potovanje pred dnem, ki je naveden v pogodbi, Spicy Campers ni dolžan povrniti zneska za preostalo obdobje najema.

Spicy Campers si pridržuje pravico do odpovedi rezervacije v primeru da:

-Vozniško dovoljenje ni veljavno.
-Če najemnik ne more zagotoviti plačila varnostnega pologa.
-Če najemnik ne more predložiti zahtevanih dokumentov prikazanih v 1. poglavju.
-Če najemnik splačilom ne potrdi rezervacije v dogovorjenem roku.

Poleg tega si Spicy Campers pridržuje pravico do odpovedi najema v primeru da ga najemnik ne obvesti o zamudi oz. odpovedi najema v roku 24-ih ur. V tem primeru se najemniku zaračunajo 100% stroški najema in vozilo je na voljo za naslednjo rezervacijo.

*Priporočamo vam, da se za primer nepredvidene odpovedi zavarujete s potovalnim zavarovanjem.

Prevzem, Vrnitev In Čiščenje Vozila

Čas najema vozila je organiziran na podlagi letnega časa. Od 15. junija do 15. septembra traja najem najmanj 7dni v preostalem času pa 3 dni.

Prevzem vozila je med 14:00h in 17:00h na prvi dan termina najema. Vrnitev vozila je zadnji dan termina najema in sicer do 11:00h. Le na tak način se dan prevzema in vrnitve vozila smatra kot en dan najema.

Podaljšanje termina najema ni mogoče, razen po predhodnem dogovoru. Prevzem in predaja vozila poteka na sedežu podjetja ali po dogovoru.

Ob vrnitvi vozila mora biti le-to čisto, s polnim rezervoarjem dizelskega goriva, poln rezervoar čiste vode, prazen rezervoar odpadne vode in prazno WC kaseto v primeru da ste to opcijo najeli.

Če nimate dovolj časa za čiščenje, vam ga očistimo mi ob doplačilu €50 navedenem kot opcija.

V primeru ko rezervoar za gorivo ni napolnjen, se vsako povračilo za gorivo zaračuna po Petrolovem dnevnem ceniku, plus €50 za fiksne stroške.

Ob prevzemu se pregleda celotno vozilo (oprema, mehanika, karoserija, motor itd.), preveri se delovanje naprav v vozilu in sestavi se prevzemni zapisnik. Vse pomanjkljivosti, manjkajoča oprema, poškodbe vozila itd. se vpišejo v prevzemni zapisnik. Vse ugotovljene poškodbe se fotografirajo in dokumentirajo. Ob vrnitvi se s prevzemno-izdajnim zapisnikom ugotovi stanje vozila in pregleda delovanje vseh naprav. Najemnik odgovarja za vse pomanjkljivosti in poškodbe, ki niso bile ugotovljeneob prevzemu, odgovarja v celoti.

Izgubljena oprema se zaračuna na osnovi cenika nove opreme. Vse poškodbe in dodatno čiščenje se zaračuna po ceni ki jo navede izvajalec, oziroma je navedena na dodatnem ceniku popravil in čiščenja.

V primeru višje sile, ki je razlog zamude pri vračilu vozila, je Najemnik dolžan telefonsko obvestiti Spicy Campers za vzrok zamude in predviden čas vračila vozila.

V primeru vrnitve vozila pred iztekom najemne pogodbe in na lastno zahtevo, ostane celotna cena najema navedena v najemni pogodbi v veljavi in Najemnik ni upravičen do povračila stroškov. Če se vozilo ne vrne ob dogovorjenem terminu, je doplačilo v veljavi €30 za prvo uro zamude in €50 za vsako naslednjo uro zamude oziroma največ trikratni znesek dogovorjenega dnevnega zneska najema za vsak dan zamude.

Voznik

Na dan najema vozila morajo voznik ali dodatno prijavljeni vozniki imeti dopolnjeno starost najmanj 25 let in veljavno vozniško dovoljenje staro najmanj tri leta.

Voznik (ali vozniki) se zaveže, da pred in med vožnjo ne bo užival alkoholnih pijač in da ne bo vozil pod vplivom sredstev, ki zmanjšujejo psihomotorične sposobnosti (zdravila, droge ipd).

S podpisom Najemne Pogodbe Najemnik (voznik) potrjuje točnost svojih podatkov.

Prepovedana Uporaba Vozila

S podpisom Najemne Pogodbe se Najemnik obvezuje, da bo vozilo uporabljal izljučno za turistične namene in vsekakor ne za kakršne koli nezakonite namene.

Najem vozila pomeni tudi, da je treba spoštovati pravila vožnje.

Ne pozabimo da:

-je vozilo dovoljeno uporabljati na primernih in utrjenih cestah rezerviranih za avtomobilski promet in da je prepovedana udeležba na tekmovanjih, shodih, dirkah, raznih festivalih in drugih tekmovalnih prireditvah.
-z vozilom ne nudimo šole vožnje tretjim osebam.                 

-se vozilo ne uporablja na neutrjenih ali nevarnih površinah ( stroške poškodbe podvozja in pneumatik Najemnik krije sam.)
-se vozilo ne uporablja za vleko ali potiskanje prikolic in drugih vozil.
-se vozilo ne uporablja za prevoz ekplozivnih, vnetljivih, strupenih ali drugih nevarnih snovi.
-se vozilo ne uporablja za prevoz orožja, mamil in podobno.
-se vozilo ne uporablja za vožnjo po prizadetih področjih (naravne katastrofe, vojne ipd).
-da se vozila ne nudi v najem tretji osebi.
-da vozilo ne sme priti v stik s slano vodo.

V vozilu je prepovedano kajenje, uporaba čevljev z grobimi stopali, skakanje, puščati domače živali v notranjosti vozila brez nadzora in vsakršna malomarna uporaba vozila. V primeru kršitve tega člena, ja Najemnik dolžan poravnati vso nastalo škodo. V primeru kajenja v notranjosti vozila se najemniku zaračuna €150 za stroške globinskega čiščenja.

Potovanje V Tujino

Vozilo se lahko uporablja za vožnjo v vseh Evropskih državah, razen tistih ki so trenutno v vojnem stanju ali pa je potovanje tja nezaželjeno iz drugih razlogov.

V primeru potovanja v državo, kjer obstaja večja nevarnost kraje, vloma ali druge škode ki bi lahko bila povzročena, je Najemnik dolžan zagotoviti ustrezno varnost in zaščito za vozilo.

Od 1.5.2009 je na Hrvaškem v veljavo stopil nov zakon o spremembah Zakona ogostinski dejavnosti ( Zakon o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnost ). Po tem zakonu je kampiranje, parkiranje ali prenočevanje izven kampov ali parkiranjunamenjenih prostorov prekršek, ki se kaznuje z denarno kaznijo. Nedovoljeno kampiranje na zasebnem zemljišču pa lahko privede do pečatenja avtodoma za obdobje 60 dni. Odpečatenje je kaznivo dejanje.

Najemnik se izrecno zavezuje, da ne bo kršil tega zakona. V primeru kršitve Najemnik sam odgovarja in krije vse stroške nastale v zvezi s kršitvijo in krije vse stroške izpada prihodkov Spicy Campers in vso škodo nastalo na vozilu v času pečatenja.

Popravilo Vozila

V primeru okvare vozila, Najemnik poskuša odpraviti napako v najbližjem servisu motornih vozil, vendar le s predhodnim soglasjem Spicy Campers. Če Najemnik ni odgovoren za okvaro, mora ob vrnitvi vozila predati tudi originalni račun z imenom izvajalca servisnih storitev, ker bo le v tem primeru Spicy Campers Najemniku v celoti povrnil stroške popravila.

V Primeru Prometne Nesreče

Najemnik se zavezuje, da bo v primeru prometne nesreče, vloma, tatvine, poškodbe na parkirišču ipd. obvestil pristojni državni organ (policijo) in telefonsko obvestil Spicy Campers v roku 24ur.

Najemnik je dolžan izročiti ustrezno dokumentacijo, izpolnjeno Evropsko poročilo o promenih nezgodah (priložen obrazec v dokumentih). Poročilo o nesreči mora obvezno vsebovati skico dogodka ter imena in osebne podatke vseh udeležencev nesreče.

V primeru vožnje pod vplivom alkohola in drugih sredstev ki lahko negativno vplivajo na upravljanje motornih vozil, Najemnik krije vse nastale stroške v primeru poškodbe vozila in prometne nezgode.

Zavarovanje

Vozila imajo obvezno in kasko zavarovanje z 1% odbitno franšizo.

Odgovornosti Najemnika

-Vozilo lahko upravljajo izključno vozniki navedeni v najemni pogodbi.

-Najemnik je dolžan pozorno spremljati in spoštovati prometne predpise.
-Najemnik je dolžan poravnati vrednost 1% odbitne franšize in izgube bonusa kasko zavarovanja v primeru njegove krivde.
-Najemnik odgovarja za stroške škode na vozilu v primeru da je z vozilom upravljala nepooblaščena oseba, da je bilo vozilo prekomerno obremenjeno ali uporabljano na katerikoli prepovedan način.
-V primeru da zavarovalnica iz katerega koli razloga zavrne plačilo nastale škode, je Najemnik dolžan sam poravnati škodo.
-Najemnik nosi odgovornost za vso nastalo škodo, ki ni predmet prometne nesreče.
-Najemnik je dolžan vedno imeti pri sebi vse dokumente in ključe vozila, ko vozilo pusti brez nadzora. V nasprotnem primeru zavarovalnica ne bo krila stroškov kraje vozila, kar posledično pomeni da nastale stroške krije Najemnik sam.
-Najemnik je dolžan spremljati podatke na armaturni plošči in opravljati redne kontrole vozila in sicer tlak v pnevmatikah, delovanje vseh luči in nivo motornega olja vsakih 1000 prevoženih kilometrov. Za vse nastale poškodbe zaradi malomarnega pomanjkanja nege in pozornosti Najemnika ( nivo motornega olja, napačna izbira goriva, stagnacija akumulatorjev, hladilne in zavorne tekočine ipd.) odgovarja Najemnik sam.
-Najemnik je dolžan uporabljati vozilo kot skrben in vesten lastnik in z vozilom ravna kot da je njegovo.

Odgovornosti Spicy Campers

Spicy Campers zagotavlja vozilo v brezhibnem tehničnem stanju in brez napak, ki bi lahko povzročile prometno nezgodo.

Spicy Campers ni odgovoren za izgubljene ali v vozilu pozabljene osebne predmete Najemnika.

V primeru nepredvidenega dogodka kot je poškodovano ali nevozno vozilo na prvi dan najema, se Spicy Campers in Najemnik dogovorita za kasnejši termin ali pa Spicy Campers v celoti povrne Najemniku stroške najema.

Spicy Campers ne nosi nobene druge odgovornosti.

Pristojno Sodišče

V primeru neupoštevanja pogodbenih členov ali morebitnih sporov, je za reševanje le teh pristojno Okrožno sodišče v Novi Gorici. Sestavni del pogodbe je tudi predajno/prevzemni kontrolni seznam in zapisnik stanja vozila in opreme ter vsa ostala dokumentacija predana Najemniku ob prevzemu vozila.


Terms & Conditions

Home